ระบบทางเดินอาหารและลำไส้icon

  • famotidine 20mg tablet
  • calcium carbonate 500mg + simethicone 60mg tablet
  • aluminum hydroxide + magnesium hydroxide suspension
  • aluminum hydroxide + magnesium hydroxide + simethicone suspension
  • magnesium hydroxide suspension
  • magnesium hydroxide 300mg tablet
  • bisacodyl 5mg tablet